Korunk 2017/9.

A Korunk folyóirat szeptember i számának tematikája: reformáció 500. Európa történetében a reformáció meghatározó hatást gyakorló folyamatként jelentkezett, melynek kezdetére 500 év távlatából emlékezünk. A reformáció nemcsak hitbeli megújulást váltott ki a keresztény egyházban, hanem ezzel párhuzamosan olyan kulturális és társadalmi irányváltást indított el, amely kihatással volt az egész kontinens későbbi életére.

A Korunk ezért tartotta fontosnak, hogy teret biztosítson a fél évezredes évfordulónak – a kérdéskör reprezentatív erdélyi szakértőinek bevonásával. A tematikus összeállítás szerzői és címei: Geréb Zsolt: Fél évszázados a nyugati keresztény egyház reformációja; Buzogány Dezső: Melanchthon Fülöp, az erdélyi református egyház ősatyja; Kovács Sándor: Az unitárius reformáció nyomában; Ősz Sándor Előd: Erasmus Johannis kolozsvári unitárius lelkipásztor könyvtárának Kálvin-köteteiről; Geréb Zsolt: Felsőcsernátoni Bod Péter egyházi író és irodalomtörténész emlékezete; Kolumbán Vilmos József: A megfontolt iskolaszervező, Backamadarasi Kis Gergely; Péter Éva: Zsoltáréneklés Erdélyben; Benkő Timea: Járosi Andor és a liturgiareform. Az összeállítás illusztrációs anyaga a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Kurta József által rendezett kiállításából származik (Biszak Szabolcs fotói). A lapszám megemlékező tömbbel búcsúzik a Korunk hosszú időn keresztül volt főszerkesztőjétől, Kántor Lajostól.