Print this page

Helikon 2018/10.

A Helikon második májusi számának címoldalán Karácsonyi Zsolt vezércikke olvasható, ezt követi Nagy Borbála Réka beszélgetése Csukás Istvánnal. Esszét László Noémi ír Janikovszky Éváról, valamint Papp Attila Zsolt ír Jules Verne-ről. Prózát Ughy Szabina, Kollár Árpád, Szőcs Margit és Zágoni Balázs, verset Cseh Katalin közöl. Tanulmányt Borsos J. Gyöngyi ír az erdélyi képregénykultúráról, illetve Lakatos Artur a fantasy-világ motívumairól.

A fiatal irodalom Pavilon 420 rovatában Ádám Szilamér prózája, valamint Teodor Dună versei André Ferenc fordításában olvashatók.

A Kinematográfban Beretvás Gábor ír Szabó Magdának a filmhez való viszonyáról, a Theátrumban Bréda Ferenc írása olvasható. Kritikát Codău Annamária közöl Kemény Zsófi Nyílt láng használata című kötetéről. A Fülszövegben Balázs Hanna Imola ír Zágoni Balázs A Gömb és Jay Asher Tizenhárom okom volt... című könyveiről, az Amplitúdóban Jakabffy Tamás közli írását. Csillag István és Vincze Ferenc képregényének címe: A fiatal irodalom. A lapszám oldalait Ábrahám Jakab és Ábrahám Imola csíkszeredai, a Megyeháza Galériában nyílt tárlatának anyagai illusztrálják, melyekről Túros Eszter közöl méltatást.

© 2017 Erdély Ma­gyar Iro­dalmáért Alapítvány