Helikon 2019/19.

A Helikon első októberi számának nyitóhasábjain Papp Attila Zsolt a magyar irodalom rendszerváltó ellenzéki „atyái”-nak példás (test)tartását idézi fel, majd Karácsonyi Zsolt interjúja olvasható Vermesser Leventével a szerzőről alkotott „legendákról”, az Éberről, mozgalmas életútjáról, tanári pályájáról, lezárásképp pedig a szerző Valóságszeletek című verse olvasható. László Noémi két szerzőtől közöl versfordítást: Rita Ann Higgins ír költő valamint Ramunė Brundzaitė litván költő líráját tolmácsolja.

Codău Annamária ír kritikát Antal Balázs Történet polcnyi könyvvel. Mózes Attila írói világa című monográfiájáról, Lakatos Artúr pedig Richard A. Knaak munkásságát veszi górcső alá.
Prózát Zalán Tibor közöl Papírváros-szilánkok címmel, valamint Mile Lajos Óperencia című szövege olvasható, amely a Benedek Elek Mesemondóversenyének Gálaelőadásán hangzott el a Kolozsvári Magyar Operában. Lírát Borsodi L. László és Lajtos Nóra publikálnak. A Pavilon 420 rovatban Gál Hunor két verse, Horváth Eve lírája és Ovio Olaru versei olvashatók, utóbbi Horváth Benji fordításában, valamint Dénes Anita Elveszített című prózája.
Ferdinandy György prózáival folytatódik a lap, majd Egyed Emese emlékezik meg az egy hónapja elhunyt Hantz Lám Irén életútjáról, felfedezéseiről. A Kinematográfban Ferenczi Szilárd közöl kritikát a La Gomera című román–francia–német filmről, a Theátrumban pedig a Pickled Image Coulrophobia (Bohócfóbia) című performanszáról. A kritikarovatban Kovács Újszászy Péter ír Lőrincz P. Gabriella Átszállás című kötetéről, illetve fülszöveget közöl Lakatos-Fleisz Katalin Horváth Futó Hanga és Kurucz Ádám Gion Nándor-monográfiájáról, valamint Pataki Tamás Murokffyban vérré válik az abszint és lóvá teszi az ördögöt című paródiaregényéről. Az Amplitudóban Jakabffy Tamás esszéje olvasható, az Artefaktumban pedig Nemes Z. Márió elemzi Győrffy László képzőművész munkásságát, az abban érvényesülő poszthumanista perspektívát és annak „pszeudo-személyes”, konceptuális alanyiságát.