Korunk 2019/12.

A Korunk folyóirat 2019. decemberi számának tematikája: rendszerváltás Kelet-(Közép-)Európában. Milyen premisszái voltak és milyen utak vezettek a kelet-közép-európai rendszerváltásokhoz? Hogyan – és miképpen – hatott a Szovjetunió válsága a szovjet/szocialista tömb felbomlására?

Melyek voltak e folyamat stációi? Hogyan zajlott a rendszerváltás a keleti blokk egyes államaiban? Milyen nehézségekkel kellett szembesülniük az érintett államoknak az átalakulás során?
Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ a Korunk decemberi összeállítása, hazai és nemzetközi szakértők – Romsics Ignác (A kelet-európai rendszerváltozások külpolitikai háttere); Tischler János (Lengyelország – 1989); Kiss Gy. Csaba („Zónaidő”. A magyarországi átmenet néhány areális összefüggése); Duray Miklós (Forradalom vagy hatalomátvétel?); Németh István (Rendszerváltás az NDK-ban); Markó Béla (Hogyan váltsuk rendszerünket? A romániai rendszerváltás néhány tanulsága); Juhász József (Rendszerváltás vagy „államváltás”? Jugoszlávia az 1980–90-es évek fordulóján); Jeszenszky Géza (Az Antall-kormány szomszédsági és nemzetpolitikája); Novák Csaba Zoltán (A romániai rendszerváltás és a nemzetiségi kérdés megjelenése) – segítségével.
A lapszámot Tettamanti Béla Munkácsy Mihály-díjas képzőművész illusztrálta.