Látó: 2012. november

A Látó szépirodalmi folyóirat novemberi számában verset közöl László Noémi, Farkas Wellmann Éva, Fazakas Attila, Vári Csaba, Muszka Sándor, Papp-Für János, Orcsik Roland, Simonfy József, Balázs Imre József. Sir I. C. Labon, Brit Virgin-szigeteki költő műveit Mózes Huba tolmácsolásában olvashatjuk. Karcolatot, novellát, elbeszélést publikál: Adorjáni Panna, Zakariás Erzsébet, Váradi B. László és Keszthelyi András. Regényrészletet olvashatunk Tompa Andreától.

A folyóirat olasz szerzőjének, Giambattista Basilének meséjét Király Kinga Júlia magyarította. A Dokumentum rovatban Gidó Attila Anavi Ádámmal készült interjúja olvasható. Korpa Tamás és Porczió Veronika „kétkezes” tanulmányt közöl a Fórumban Bodor Ádám Verhovina madarai c. regényéről. A Sétatér rovatban Szabó Eszter a török Nobel-díjas Orhan Pamuk A fehér vár c. regényének hasonmás motívumáról értekezik. A Nézőtérben Bodó Márta a kolozsvári színház múltjába nyújt betekintést. A Téka Makkai Kinga Szabó T. Anna gyermekverseiről és Ungvári László Zsolt Farkas Wellmann Éva Az itt az ottal c. verseskönyvéről írt kritikáját tartalmazza. Ugyancsak itt olvasható Gál Andrea és Papp Attila Zsolt beszélgetése Umberto Eco A prágai temető című, nagy port kavart regényéről. A Deleatur rovatban Mihálycsa Erika Őrleszkjén derülhetünk. A Talált vers rovatba Ady Endre A hőkölés népe c. verse került. A Melléklet plakátja a Látó szerkesztőinek vajdasági látogatását dokumentálja.