Items filtered by date: február 2018

Várad 2018/1.

A Várad folyóirat januári számában verssel jelentkezik Bán Mihály, Barok Márk, Vaszilij Bogdanov, Fellinger Károly, Csontos Márta; prózát publikál Dinók Zoltán, Márton Evelin, Czellár Judit. A Társadalom rovatban Alföldi Imre Tejfoggal kőbe című, "regényes önéletrajzi krónika apámról s magamról" első része olvasható, a Kultúra rovatban Bakó Endre közöl tanulmányt Tóth Árpád nagyváradi pályatársairól írt műbírálatairól, Tóth Hajnal pedig Varga Melindával készít interjút. A Kritika rovatban William Oldroyd Lady Macbeth-jéről, Demény Péter Vadkanragyogás c. (kis)regényéről, Gárdos Éva Budapest Noir c. filmjéről és Demeter Zsuzsa Kinde Annamária-kismonográfiájáról olvasható bírálat.

Helikon 2018/4.

A Helikon második februári számának vezércikkét Karácsonyi Zsolt jegyzi, ezt követően olvasható Biró Annamária beszélgetése Szilágyi Márton irodalomtörténésszel. Verset Egyed Emese és Marius Tabacu közöl, próza Lászlóffy Aladártól és Bíró Gergelytől olvasható. Tzveta Sofronieva színházi elbeszélését Katzenbach Klaudia és Csörgő Viktória fordította. Angi István közli Dorin Popról írt esszéjét, ezt követően olvasható Egyed Emese laudációja Gaal Györgyről. Kritikát Horváth Csaba ír Gaal György Kolozsvár a századok sodrában című kötetéről, valamint Szabó Csenge ír Dimény H. Árpád Levelek a szomszéd szobába című kötetéről.

Székelyföld 2018/2.

A Székelyföld folyóirat februári számának tartalmából:
Szépirodalom
Király László versei
Vári Attila: Zsuzsanna és a vének
Falusi Márton: Orpheusz és
Podolszky Zsolt: A hírlapíró és a halál (háromnegyedes dolgozat)
Székelyhidi Zsolt versei
Juhász Tibor: Az iráni hercegnő
Főcze Kornélia versei
Kenéz Ferenc rövidprózái

Helikon 2018/3.

A Helikon első februári számának címoldalán Zalán Tibor verse olvasható, melyet Tamás Dénes interjúja Vida Gáborral követ. Prózát Kele Fodor Ákos, Abafáy-Deák Csillag és Batári Gábor, verset Fazakas Attila és Simonfy József közöl. Az Angolkeringőben Vallasek Júlia ír Arundhati Roy A Felhőtlen Boldogság Minisztériuma című könyvéről. Tzveta Sofronieva színházi elbeszélését Katzenbach Klaudia és Csörgő Viktória fordította.

Korunk 2018/2.

A Korunk folyóirat februári számának tematikája: Rendpártiak és rebellisek a magyar történelemben. A súlypont a magyar történelem néhány közkeletűen „rendpártiként”, illetve „rebellisként” számon tartott meghatározó személyiségének a portréját rajzolja meg, esetenként párhuzamba állítva életútjukat.
A tartalomból:

Várad 2017/12.

A Várad folyóirat 2017. decemberi számának tematikája: Ady Endre születésének 140. évfordulója. Ennek apropóján kért fel a szerkesztőség szerzőket Ady életművéhez valami módon kapcsolódó (azt akár újraértelmező, parafrazáló) irodalmi alkotások, versek és prózák küldésére. A következő szerzőket ihletett meg Ady (abc-rendben): Benedek Szabolcs, Biró Árpád Levente, Csontos Márta, Demény Péter, Kemenes Henriette, Láng Eszter, Mátyás Zsolt Imre, Molnár Zsolt, Ozsváth Zsuzsa, Sall László, Szilágyi Aladár, Tasnádi-Sáhy Péter, Tóth Ágnes, Varga Gábor, Vass Tibor, Zsidó Ferenc.

Subscribe to this RSS feed