André Ferenc

André Ferenc

Helikon 2016/10.

A Helikon második májusi számának vezércikkében Horváth Benji tematizálja a korosztályok közti paradigmaváltás lehetőségeit. Ezt követi Zsidó Ferenc interjúja Lőrincz György íróval, melyet Vida Gábor prózája követ, majd Günter Kunert verse olvasható Benő Eszter fordításában. Verset közöl Gotha Róbert Milán, esszét Kecskés Tamás Hunor Kertész Imréről, valamint Szőcs István, illetve Vallasek Júlia nekrológot Réz Pálról. Továbbá Tamás Dénes kritikája olvasható Bartis Attila A vége című regényéről.

Helikon 2016/9.

A Helikon első májusi számának vezércikkében Papp Attila Zsolt járja körül a magyar író fogalmát. Ezt követi Varga Melinda interjúja Eszteró István költővel, majd Borsos J. Gyöngyi esszéje olvasható Bajor Andorról, ezt Hajdú Farkas-Zoltán prózája követketi. Vasile Ernu prózája László Noémi fordításában olvasható. Verseket közöl Fekete Vince, Benő Attila, Balázs Tibor. Tanulmány olvasható Kovács Flórától, esszé Szőcs Istvántól.

André Ferenc versei

kibontó

test csak ez, s köré a bőr csavarva 
bontja szét a kint s a benti térközt,
létező vagy elhaló csomókat,
nyelv se él, csak épp alatta bélyeg 
és a tű, mi átfurakszik óva-
toskodó, kis ornamentikákon,
és a nyelvek olcsó morfiumja 
ömlik át beléd, nehogy beázzon, 
de mintha néma mondaná a vaknak, 
szó se lesz, csak épp drapériák, vagy 
test se, vagy ha név ne birtokolna, 
bőr lehámlik s így lép külvilágra

(Helikon)

Subscribe to this RSS feed