André Ferenc

André Ferenc

Helikon 2016/14.

A Helikon folyóriat második júliusi, vagyis 700. lapszáma az idén 700 éves Kolozsvár előtt tiszteleg. A vezércikket Karácsonyi Zsolt jegyzi, ezután olvasható Portik Blénessy Ágota interjúja az idén 70 éves Kovács András művészettörténésszel, melyet Pomogáts Béla az Erdélyi Helikonról szóló előadásának szövege követ. Kolozsvár tematikus verseket Király László, André Ferenc, László Noémi, Horváth Benji, Papp Attila Zsolt és Jancsik Pál, prózát Márton Evelin közöl. Továbbá Selyem Zsuzsa nekrológja olvasható Esterházy Péterről, illetve Szőcs István,  Gaal György és Bokor Zsuzsa közölnek tanulmányt.

Helikon 2016/13.

A Helikon első júliusi számának vezércikkét Papp Attila Zsolt jegyzi A Gutenberg-kódex címmel. Ezt követi Bonczidai Éva interjúja Makkai Ádám költő, nyelvész, műfordítóval, melyet Alexandru Mușina szövegei követnek Szonda Szabolcs fordításában, majd Orcsik Roland regényrészlete olvasható. Verset Bodgán László, prózát Száz Pál és Lovász Krisztina, tanulmányt Gaal György a Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar szakos oktatóinak házsongárdi sírjairól, Szőcs István a könyvnyomtatásról közöl. Továbbá Gegő Virág kritikája olvasható Ferenczes István Ordasok tépte tájon című kötetéről.

Helikon 2016/12.

A Helikon második júniusi számának első oldalán Karácsonyi Zsolt Aeneas, Dido. Dido, Aeneas című verse olvasható. Ezt követi Balázs Imre József interjúja a nyolcvan éves Láng Gusztávval, melyet Aurel Dumitrașcu versei követnek Jánk Károly fordításában, majd Sebestyén Mihály prózája olvasható. Czakó Gábor a magyar ősnyelvről, illetve Szőcs István a folyónevek eredetéről tanulmányt, Váradi Nagy Pál rövidprózát, Fischer Botond verseket közöl. A Kortárs Hangon nemzetközi irodalmi pályázat díjazottainak írásai is olvashatók.

Helikon 2016/11.

A Helikon első júniusi számának első oldalán Ármos Lóránd Variációk nyári képre című verse olvasható. Ezt követi Demény Péter interjúja Balla Zsófiával, melyet Ileana Ursu versei követnek Csortán Ferenc fordításában, majd Pomogáts Béla tanulmánya olvasható Lászlóffy Aladár munkásságáról. Verset Horváth Benji és Varga Melinda, esszét Jancsó Miklós, valamint Szőcs István közöl. Továbbá Tőtős Dorottya kritikája olvasható Cserna-Szabó András Sömmi című regényéről.

Helikon 2016/10.

A Helikon második májusi számának vezércikkében Horváth Benji tematizálja a korosztályok közti paradigmaváltás lehetőségeit. Ezt követi Zsidó Ferenc interjúja Lőrincz György íróval, melyet Vida Gábor prózája követ, majd Günter Kunert verse olvasható Benő Eszter fordításában. Verset közöl Gotha Róbert Milán, esszét Kecskés Tamás Hunor Kertész Imréről, valamint Szőcs István, illetve Vallasek Júlia nekrológot Réz Pálról. Továbbá Tamás Dénes kritikája olvasható Bartis Attila A vége című regényéről.

Helikon 2016/9.

A Helikon első májusi számának vezércikkében Papp Attila Zsolt járja körül a magyar író fogalmát. Ezt követi Varga Melinda interjúja Eszteró István költővel, majd Borsos J. Gyöngyi esszéje olvasható Bajor Andorról, ezt Hajdú Farkas-Zoltán prózája követketi. Vasile Ernu prózája László Noémi fordításában olvasható. Verseket közöl Fekete Vince, Benő Attila, Balázs Tibor. Tanulmány olvasható Kovács Flórától, esszé Szőcs Istvántól.

André Ferenc versei

kibontó

test csak ez, s köré a bőr csavarva 
bontja szét a kint s a benti térközt,
létező vagy elhaló csomókat,
nyelv se él, csak épp alatta bélyeg 
és a tű, mi átfurakszik óva-
toskodó, kis ornamentikákon,
és a nyelvek olcsó morfiumja 
ömlik át beléd, nehogy beázzon, 
de mintha néma mondaná a vaknak, 
szó se lesz, csak épp drapériák, vagy 
test se, vagy ha név ne birtokolna, 
bőr lehámlik s így lép külvilágra

(Helikon)

Subscribe to this RSS feed