Lőrincz György

Lőrincz György

Székelyföld 2015/11.

A Székelyföld novemberi számában szépirodalommal jelentkeznek: Varga LászlóEdgár , Szávai Géza, Kenéz Ferenc, Carmen Elisabeth Puchianu, Varga Melinda és Balázs Imre József. A Márton Áron-pályázatban írásokkal jelentkeztek: Ferenczes István, Tar Ildikó, Oláh-Gál Elvira, Nagy Zoltán, Czegő Zoltán.

Dani Erzsébet csíki könyvbemutatójáról

Alig pár hónappal Dani Erzsébet "Székelyföldi intézményi sors - két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében” című könyvének bemutatója után, egy újabb, valószínű nagysikerű könyvvel jelentkezik Dani Erzsébet, melyet most Csíkszeredában ismertettek. „Identitásgyarmatosítás Erdélyben” már a címében is jelzi azt a témakört, amelyet maga az alcím foglal rögtön keretbe: Identitásdrámák és interkulturális stratégiák a Trianon utáni székelymagyar irodalomban. 

Összenő, ami összetartozik…

– „Szerelmi vallomás…” –

Amikor az év elején megkaptam a Székelyföld folyóirat felkérését, hogy: „(…) arra kérünk tehát benneteket, hogy »ünnepi« lapszámunkba, március végéig, írjatok a Székelyföldről (mint történelmi-földrajzi-kulturális-politikai régióról! – kiemelés tőlem: L. Gy.) verset, karcolatot, naplójegyzetet, szerelmi vallomást, anekdotát, csujogatót, reklámszöveget – bármit, amit szívetek (vagy a Múzsa!?) diktál...” – elgondolkoztam a felkérésen. De a virtuális Székelyföld, vagy annak képe, nem jelent meg a szívemben. Nem képezett „egységet” a tudatomban.

Székelyföld 2015/10.

A Székelyföld 2015. októberi számában szépirodalommal jelentkeznek: Markó Béla, Tóth Erzsébet, Vörös István, Nagy Kopány Zsolt, Borsodi L. László, Simonfy József, Füzi László. A Literata Hungarica rovatban Cs. Nagy Ibolya ír Farkas Árpád kései verseiről.

Húsz éves az EMIA

Húsz éves az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány, vagyis az EMIA. Azt is mondhatnám, nagyon öreg, haldoklik. De mégsem. Amikor 1995-ben, néhány emberrel tanácskozva létrehoztuk az alapítványt, több szempontot is figyelembe vettünk. A legfontosabb elképzelésünk az volt, hogy az összekuszálódott, megváltozott, széthulló világunkban legyen egy intézmény, ami a vallott és hangoztatott esztétikai értékek ellenére összetartja az erdélyi magyar írótársadalmat, illetve, az író-olvasótalálkozók szervezésével megpróbálkoztunk ellenállni, szembefordulni az irodalmat és a szellemi értékeket kiszorító vagy semmibe vevő tendenciákkal.

Székelyföld 2015. Szeptember

A Szépirodalom rovatban írásokkal jelentkeznek: Vaszilij Bogdanov, Lucius Caius Tarqiuinius Porsenna, Tatár Sándor, Adorjáni Anna, Szentgyörgyi László, Szakács István Péter, Benő Attila, Lokodi Imre. A Disputa rovat közli Egyed Péter, Elek Tibor, Fried István és Bargócsy István hozzászólásait Balla Zsófia vitaindító székfoglalójához.

Székelyföld 2015/8.

A  Székelyföld augusztusi számában Szépirodalommal jelentkeztek: Király László, Vári Attila, Szepesi Attila, Lucian Dan Teodorovici és Turczi István. A Disputában Kántor Lajos, Markó Béla, Radnóti Sándor és Sárközi Mátyás írnak. Az Irattár Sántha Attila, a Ködoszlás Lakatos Artúr, az Aranyág Mirk Szidónia-Kata az Ujjlenyomat Cseke Gábor írásait közli.
A Szemlében Zsidó Ferenc, Demény Péter, Bodó Márta recenziói olvashatók, az Olvasólámpa Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos szemléit közli. A Székely Könyvtárban Balázs Imre József ajánlja Szabédi László válogatott verseit, a lapszámot Nagy Melinda munkái illusztrálják.

Székelyföld 2015/5.

A Székelyföld 2015. májusi számában Szépirodalommal jelentkeznek: Szőcs Géza, Dimény H. Árpád, Bene Zoltán, Borbély András, Vajna Ádám, Tavaszi Zoltán, Papp-Für János, Pollágh Péter, Pusztai Zoltán. A Literata Hungaricaban Mirk László ír: Két költő mindenestől összeboronálva címmel. A Forgószínpad közli Hegyi Réka beszélgetését Fall Ilona színművésszel. A Ködoszlásban Farkas Wellmann Endre beszélget Rafi Lajossal, Zsidó Ferenc Simó Zoltánnal, Bokor Márton pedig: A romák integrációja másképp címmel közöl tanulmányt.

Székelyföld 2015/3.

A Székelyföld idei márciusi számának szépirodalmi rovatában írásokkal jelentkeztek: Ferencz Imre, Grendel Lajos, Sántha Attila, Simonfy József, Franz Hodjak, Nagy Attila, Mircea Cartarescu. A Literata Hungarica közli Dani Erzsébet: Az identitásválság-menedzselés széles sprektruma.
A Ködoszlásban Vogel Sándor ír A szász autonómia Erdélyben címmel.

Összenő, ami összetartozik…

– „Szerelmi vallomás…” –

Amikor az év elején megkaptam a Székelyföld folyóirat felkérését, hogy: „(…) arra kérünk tehát benneteket, hogy »ünnepi« lapszámunkba, március végéig, írjatok a Székelyföldről (mint történelmi-földrajzi-kulturális-politikai régióról! – kiemelés tőlem: L. Gy.) verset, karcolatot, naplójegyzetet, szerelmi vallomást, anekdotát, csujogatót, reklámszöveget – bármit, amit szívetek (vagy a Múzsa!?) diktál...” – elgondolkoztam a felkérésen. De a virtuális Székelyföld, vagy annak képe, nem jelent meg a szívemben.

Subscribe to this RSS feed