Lőrincz György

Lőrincz György

Székelyföld 2014/I.

A Székelyföld 2014. januári számában szépirodalommal jelentkeznek Markó Béla, Szentmártoni János, Podmaniczky Szilárd, Nagy Attila és Balla Zsófia. A Literata Hungaricaban Báthori Csaba ír Balla Zsófia verseiről. A SICULICIDIUM 250 Daczó Katalin, Dr. Garda Dezső, Albert Ernő, Pál-Antal Sándor, Szőcs János, Egyed Ákos, Nagy József és Csikány Tamás jelentkeznek emlékező írásokkal, illetve tanulmányokkal. A Szemle Olvasólámpa rovata Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos recenzióit közli. A számot Siklódy Ferenc munkái illusztrálják, a Székely Könyvtárban Jenei László ajánlja Szabó Gyula Válogatott novellák kötetét.

A jellemről

Részlet. Könyvismertető helyett.
Azt hiszem, Márai magyarságát, hűségét a magyar nyelv és a magyarság iránt, senki nem vonhatja kétségbe. Vallomásai sokak számára ismertek.  Most egy újabbat szeretnék bemutatni, amely most látott napvilágot a Föld, Föld című kötetei folytatásaként, megjelent, „Hallgatni akartam” 1939-ben írt, eddig kiadatlan naplójából. Amely kivételes bizonyíték Márai Sándor magyarsága mellett rendkívüli jelleméről is.

Székelyföld 2013/december

A Székelyföld decemberi számában versekkel jelentkeznek: Ágh István, Zudor János, Kovács András Ferenc. Prózával Nagy Kopány Zsolt, Márton Evelin, Temesi Ferenc, Hertza Mikola és Vári Attila. A Literata Hungaricaban Gombos Péter: Shakira és Cserebere címmel ír a Weörös-örökségről a kortárs gyermekirodalomban, illetve Pomogáts Béla: Erdélyi hitvallás címmel tiszteleg a 1oo éve született Jékely Zoltán előtt. A Forgószínpadban Biró Réka közöl: Kisvárda, fesztivál, 25 – képekben címmel. A Vox Populi közli Demeter M. Attila tanulmányát Európa első nemzetiségi törvényéről, az irattár folytatja Sántha Attila tanulmányának IV. részét: Hamisítvány-e a Csíki Székely krónika? A Szemle rovatban Orbán Kinga, Zsidó Ferenc és Czegő Zoltán írnak Hertza Mikola Kísérteti jelleggel című könyvéről, illetve Bartusz-Dobosi László, Murádin Jenő és Parcsami Gábor írásai mellett a Székelyföld-díjak 2o13 címmel a laudációk olvashatók. A Székely Könyvtárban Páll Lajos Válogatott versek című kötetét Király László ajánlja. A lapszámot Csontó Lajos munkái illusztrálják.

Gálfalvi Zsolt 80 éves

Vannak emberek, akiknek az életműve a levelezésükben valósul meg. Vannak emberek, akiknek az életműve emberi kapcsolataik összességében valósul meg.
Megmondom őszintén, Gálfalvi Zsoltot ez utóbbiak közül valónak tartom. Gálfalvi Zsolt egy született diplomata, aki csak véletlenül lett a Romániai Magyar Pen Klub elnöke, valójában legkevesebb az európai Pen Klub elnöke kellett volna legyen!

Székelyföld 2013/11.

A Székelyföld novemberi számában szépirodalommal jelentkezik Király László. A hetven éves Király Lászlót köszöntik: Borcsa János, Fekete Vince, Ferenczes István, Kántor Lajos, Karácsonyi Zsolt, Király Zoltán, László Noémi, Lövétei Lázár László, Markó Béla, Molnár Vilmos, Papp Attila Zsolt, Szálinger Balázs, Vári Attila. A Literata Hungaricaban Egyed Péter köszönti a 8o éves Gálfalvi Zsoltot, illetve Gálfalvi György a szintén 8o éves Sára Sándort. Az Irattár Sántha Attila tanulmányának: hamisítvány-e a Csíki székely krónika III. részét közli.

Székelyföld 2013/október

A Székelyföld folyóirat októberi számában szépirodalommal jelentkeznek: Garaczi László, Térey János, Lucian Dan Teodorevici, Király Levente, Nagy Ildikó Noémi, Demény Péter, Szabó Ádám, Adorjáni Panna. Nobile Officium: Oláh-Gál Elvira interjúja széki gróf Teleki Kálmánnal. „Vox Populi” közli Czakó Gábor: Miből lett a csuka foga írását? Az irattár folytatja Sántha Attila: hamisítvány-e a Csíki székely krónika tanulmányát. A Ködoszlásban Garda Dezső ír: Bethlen Gábor ifjúsága címmel. A „Szemle” Borsodi L. László, Fekete J. József, Lakatos Artúr, Borcsa János szemléit közli, az „Olvasólámpa” a Csíki László, Juhász Ferenc és Czakó Gábor köteteit ismerteti. Demeter Szilárd a Székely Könyvtárban Tamási Áron Ábel a rengetegben című kötetét ajánlja.

Székelyföld 2013/9.

A Székelyföld szeptemberi számában szépirodalommal jelentkeznek: Becsy András, Kiss László, Jónás Tamás, Vécsei Rita Andrea, Vaszilij Bogdanov, Zsidó Ferenc, Balázs Imre József, Petru Cimpoesu, Hankó Tóth Ádám. A Literata Hungaricaban Kántor Lajos ír Domokos Géza kiadói pályakezdetéről. A Forgószínpadban Balogh Tibor beszélget Miske Lászlóval. Az irattár közli Sántha Attila értekezését: Hamisítvány-e a Csíki székely krónika címmel. A ködoszlásban Sándor Krisztina a Kelet Népében Péntek János jelentkezik írásokkal. A Műteremtés Szücs György  írását közli. A Szemlében pedig Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos jelentkeznek, illetve a Székely Könyvtárban Márton Gyöngyvér ajánlja Mikes Kelemen Törökországi levelek című kötetét.

Székelyföld 2013/8.

A Székelyföld augusztusi számában szépirodalommal jelentkeznek: Szőcs Géza, Ferencz Imre, Szilágyi István, Lackfi János, Bene Zoltán, Pintér Lajos, Márton Evelin, Pál Sándor Attila, Gángoly Attila és Tóth Márta. A 200 éve született Petrás Incze Jánosra emlékeznek: Halász Péter, Kallós Zoltán, Harangozó Imre és Iancu Laura.

Utószó

Elekes Gyula barátom megkért, írjak előszót egy filmhez, amelyet nem láttam, viszont megkönnyíti a látás hiányát, hogy Páll Lajosról szól. És részben igaza is van! Több Páll Lajos él mindannyiunkban, több Páll Lajos él bennünk is, s ezek közül is a legigazabb, amely a szívünkben él. Ezért is könnyű Páll Lajosról, vagy bárkiről írni, aki a szívünkben él. Mert, aki a szívünkben él, azt már közel engedtük magunkhoz, azzal néha-néha csendesebb óráinkban elbeszélgetünk, vagy elbeszélgettünk már.

Az élet értelme…

Meglepő kérdéssel fordult hozzám a minap egy hölgy. – Mondanám meg, mi az élet értelme!
Persze a hölgy, ahogy gondolhatják is, már korosodott, sima, fekete hajában már itt-ott ősz hajszálak csillogtak, de már úgy tűnt, nem törődött velük, a szarkalábak is megjelentek a szeme sarkában, de még rácsodálkozott a világra. Igen, abban a korban volt, amikor már rég nem a szerelem, az álmok a fontosak, más, egyéb. Talán az, ami még csak nem is sejtés, de már keres!

Subscribe to this RSS feed