Lőrincz György

Lőrincz György

Gálfalvi Zsolt 80 éves

Vannak emberek, akiknek az életműve a levelezésükben valósul meg. Vannak emberek, akiknek az életműve emberi kapcsolataik összességében valósul meg.
Megmondom őszintén, Gálfalvi Zsoltot ez utóbbiak közül valónak tartom. Gálfalvi Zsolt egy született diplomata, aki csak véletlenül lett a Romániai Magyar Pen Klub elnöke, valójában legkevesebb az európai Pen Klub elnöke kellett volna legyen!

Székelyföld 2013/11.

A Székelyföld novemberi számában szépirodalommal jelentkezik Király László. A hetven éves Király Lászlót köszöntik: Borcsa János, Fekete Vince, Ferenczes István, Kántor Lajos, Karácsonyi Zsolt, Király Zoltán, László Noémi, Lövétei Lázár László, Markó Béla, Molnár Vilmos, Papp Attila Zsolt, Szálinger Balázs, Vári Attila. A Literata Hungaricaban Egyed Péter köszönti a 8o éves Gálfalvi Zsoltot, illetve Gálfalvi György a szintén 8o éves Sára Sándort. Az Irattár Sántha Attila tanulmányának: hamisítvány-e a Csíki székely krónika III. részét közli.

Székelyföld 2013/október

A Székelyföld folyóirat októberi számában szépirodalommal jelentkeznek: Garaczi László, Térey János, Lucian Dan Teodorevici, Király Levente, Nagy Ildikó Noémi, Demény Péter, Szabó Ádám, Adorjáni Panna. Nobile Officium: Oláh-Gál Elvira interjúja széki gróf Teleki Kálmánnal. „Vox Populi” közli Czakó Gábor: Miből lett a csuka foga írását? Az irattár folytatja Sántha Attila: hamisítvány-e a Csíki székely krónika tanulmányát. A Ködoszlásban Garda Dezső ír: Bethlen Gábor ifjúsága címmel. A „Szemle” Borsodi L. László, Fekete J. József, Lakatos Artúr, Borcsa János szemléit közli, az „Olvasólámpa” a Csíki László, Juhász Ferenc és Czakó Gábor köteteit ismerteti. Demeter Szilárd a Székely Könyvtárban Tamási Áron Ábel a rengetegben című kötetét ajánlja.

Székelyföld 2013/9.

A Székelyföld szeptemberi számában szépirodalommal jelentkeznek: Becsy András, Kiss László, Jónás Tamás, Vécsei Rita Andrea, Vaszilij Bogdanov, Zsidó Ferenc, Balázs Imre József, Petru Cimpoesu, Hankó Tóth Ádám. A Literata Hungaricaban Kántor Lajos ír Domokos Géza kiadói pályakezdetéről. A Forgószínpadban Balogh Tibor beszélget Miske Lászlóval. Az irattár közli Sántha Attila értekezését: Hamisítvány-e a Csíki székely krónika címmel. A ködoszlásban Sándor Krisztina a Kelet Népében Péntek János jelentkezik írásokkal. A Műteremtés Szücs György  írását közli. A Szemlében pedig Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos jelentkeznek, illetve a Székely Könyvtárban Márton Gyöngyvér ajánlja Mikes Kelemen Törökországi levelek című kötetét.

Székelyföld 2013/8.

A Székelyföld augusztusi számában szépirodalommal jelentkeznek: Szőcs Géza, Ferencz Imre, Szilágyi István, Lackfi János, Bene Zoltán, Pintér Lajos, Márton Evelin, Pál Sándor Attila, Gángoly Attila és Tóth Márta. A 200 éve született Petrás Incze Jánosra emlékeznek: Halász Péter, Kallós Zoltán, Harangozó Imre és Iancu Laura.

Utószó

Elekes Gyula barátom megkért, írjak előszót egy filmhez, amelyet nem láttam, viszont megkönnyíti a látás hiányát, hogy Páll Lajosról szól. És részben igaza is van! Több Páll Lajos él mindannyiunkban, több Páll Lajos él bennünk is, s ezek közül is a legigazabb, amely a szívünkben él. Ezért is könnyű Páll Lajosról, vagy bárkiről írni, aki a szívünkben él. Mert, aki a szívünkben él, azt már közel engedtük magunkhoz, azzal néha-néha csendesebb óráinkban elbeszélgetünk, vagy elbeszélgettünk már.

Az élet értelme…

Meglepő kérdéssel fordult hozzám a minap egy hölgy. – Mondanám meg, mi az élet értelme!
Persze a hölgy, ahogy gondolhatják is, már korosodott, sima, fekete hajában már itt-ott ősz hajszálak csillogtak, de már úgy tűnt, nem törődött velük, a szarkalábak is megjelentek a szeme sarkában, de még rácsodálkozott a világra. Igen, abban a korban volt, amikor már rég nem a szerelem, az álmok a fontosak, más, egyéb. Talán az, ami még csak nem is sejtés, de már keres!

Székelyföld 2013. július

A Székelyföld júliusi számában szépirodalommal jelentkezik: Pap Attila Zsolt, György Attila, Sántha Attila, Vida Gábor, Báthori Csaba, Czegő Zoltán, Csender levente, Borsodi L. László és Lövétei Lázár László. A Literatura Hungaricaban Láng Gusztáv ír: jegyzetek Reményik Sándor költészetéről címmel. A Ködoszlás rovatban: Stefano Bottoni, Denis Bodeanu, Virt László, Daczó Katalin írnak Márton Áronról. A Szemle rovatban Czegő Zoltán, Borcsa János, Zsidó Ferenc és Ambrus Lajos jelentkeznek kritikával. Az Olvasólámpa közli Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos írásait: Karinthy Ferenc, Krúdy Gyula, Demeter János, és Berkó Pál – Fehér Béla könyveiről. A Vendégházban Petteri Laihonen ír Csíkszentdomokosi nyelvi tájkép címmel. A Székely Könyvtárban Pécsi Györgyi ajánlja Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae című  kötetét.

Az állócsillag

*Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meg kell mondanom, azok közül való vagyok, akik hittel vallják Tamási Áron halála óta, Sütő András elvesztése a legnagyobb veszteség az erdélyi magyar irodalomban! Meg kell mondanom azt is, számomra Sütő András nem Csillag a máglyán, egyre halványuló fénnyel, hanem állócsillag, az Esthajnal vagy a Dél Keresztje, mert Mikes Kelemen, s Tamási Áron óta, csak ő tudta úgy fűzni a szavakat, hogy nappali fénybe fürössze azokat. És a gondolatokat is. Amelyek nem az önimádó széplelkek öncélú sirámai, értékpusztító vallomásai voltak, hanem a népéért aggódó alkotó, célt és támaszkereső biblikus mélységű gondolatai, a sajátosság méltóságának védelmében, és az örök emberi igazság szolgálatában.  

Székelyföld 2013. Június

Szépirodalom: Markó Béla, Sigmond István, Nagy Attila, Temesi Ferenc, Benő Attila.
Literata Hungarica: Borcsa János, Borbély András.
Forgószínpad: Budai Katalin beszélgetése.
Irattár: Oláh Sándor Egy „demokratikus magatartású pap” az ügynökhálózatban…
Ködoszlás: Sófalvi András: Az önvédelem formái Udvarhelyszéken a középkorban és a fejedelemség korában
Műteremtés: Mint a múltunk a kezünkben… (Bálint Csaba beszélgetése Kiss Lóránd restaurátorral)
Szemle: Zsidó Ferenc, Lakatos Mihály, Máriás József
Pályám emlékezete: A hit árnyékában élek (Demeter Zsuzsa beszélgetése Sigmond István íróval)
Szili Katalin ajánlja Bözödi György Székely bánja című kötetét

Subscribe to this RSS feed