Szakács István Péter

Szakács István Péter

Dávid Gyula 90. születésnapjára

Az erdélyi magyar irodalomtudomány örökifjú doyenje

Ma még átnézek egy kéziratot, befejezek egy tanulmányt, benézek a kiadóba, s részt veszek egy szerkesztőségi megbeszélésen, sorolta a telefonba Dávid Gyula, s közben érződött a hangján, hogy azon töpreng, kifelejtett-e valamit aznapi halaszthatatlan feladatai közül. Holnap utazom Udvarhelyre, a lányomékhoz, folytatta. Kint, a tanyán megbeszéljük a soron következő teendőket. Menetközben aztán folyamatosan egyeztetünk. Mindig akad valami, amit tisztázni kell. 2001. telét írtuk, s a kolozsvári Polis kiadóhoz került kéziratom Dávid Gyula szerkesztői asztalán landolt.

Farkas Árpád válogatott verseiről

A vers varázslatos hatalma

Minden igazi költőben van valami a sámánokból. A tapasztalati világon való átlátás, az ősök megidézésének, a rejtett összefüggések megsejtésének titokzatos képessége. Valami, ami megborzongatja a verset hallgatót vagy olvasót. Farkas Árpád ilyen költő.
A művészet gyökerei a szakralitásba nyúlnak vissza. A szónak, a képnek, a táncnak, a zenének, a szobroknak valaha különleges fontosságot tulajdonítottak. Ezek a megismerés, a hit és a képzelet együttes megnyilvánulásának lehetőségét jelentették őseink számára. Az életbe maradás esélyét, a közösséget összetartó erőt, a természetfölötti világgal való kapcsolatot, a szépség utáni sóvárgást, az emberbe kódolt isteni képességnek, a kreativitásnak a kibontakozását.

Farkas Wellmann Éva Parancsolatok c. kötetéről

Költő, bármiből írhatsz verset, csak aztán le ne bukjál, parafrazálhatnánk Arany János Vojtina ars poétikája című költeményében megfogalmazott művészi hitvallását. Farkas Wellmann Éva legújabb verseskötetét* olvasva óhatatlanul ez az Arany-intelem jut az eszünkbe. Szerzőnk ugyanis szokatlan témát választott: ciklusba rendezett verseskönyve bibliai vonatkozású. Abban, hogy egy költő a Bibliához fordul, még semmi rendkívüli nincsen. A Biblia - a görög-római mitológia szerteágazó gyűjteményével egyetemben - európai identitásunk alapkönyve, így természetes, hogy gyakori ihletforrás - s nemcsak az irodalom számára.

Lőrincz György új regényéről

Kötődések könyve

Lőrincz György új regényének* témája az emigráció. A cím, ez a hiányos szerkezetű mondat, a köztes létből fakadó egybelátást sugallja. Csapó András a székely faluból Nyugatra szökött emigráns egyszerre látja az osztrák fővárost és a székelyek szent hegyét. S rajtuk keresztül gyerek- és felnőttkorát, kényszerűségből megkettőződött életét. Álom és ébrenlét, múlt és jelen, vágy és valóság keskeny mezsgyéjén egyensúlyoz, makacsul keresve a választ (ön)kínzó kérdéseire.

Az olvasásfüggő

Szív Ernőnek

Ha megkérdezték tőle, hogy miért olvas, mindig zavarba jött. Miért?! Miért?! Hogy merészelnek ilyen pofátlanul intim kérdést feltenni nekem?! Mintha a bélrendszerem működése felől érdeklődnének, vagy a lelkem legmélyén lapuló, sötét titkok iránt, bosszankodott, és csakis azért válaszolt, hogy minél hamarabb megszabadulhasson a kérdezők kínos érdeklődésétől. Mert szeretek. Mert közben messzi tájakra, a múltba és a jövőbe utazhatom.

Próba, próba, próba

Uram, azért mégiscsak sok, ami egy ideje odalent történik! Mondhatnám azt is, hogy sokk, de nincs kedvem olcsó szójátékhoz, mert nagyon is komoly a helyzet. Még egy ilyen jámbor keresztény lélek is, mint amilyen én vagyok, kiakad tőle. Ez az egész átkozott dolog akkor kezdődött, amikor diákkoromban bevezették a próbaérettségit.

Online feltámadás

Hommage à Tamási Áron

Köszöntjük Utolsó ítélet honlapunkon. Ön nyilvántartásunkban római katolikusként szerepel. Kérjük, válasszon az alábbi menükből: 1-es menü: Buzgó hívő, 2-es menü: Hitehagyott keresztény, 3-as menü: Megtért fekete bárány. Ön az 1-es menüt jelölte meg. Gratulálunk példás földi életéhez. Kérjük, kattintson a Tovább ablakra.

Álomadó

Szürke kisember vagyok, az álmaim azonban szépek, színesek, izgalmasak. Persze vannak rémálmaim is. Mint mindenkinek, és nem is egyszer. Valójában nem az a lényeg, hogy mit álmodunk éppen, hanem az, hogy az ébrenlét jól ismert, szigorúan felügyelt valóságából ellenőrizhetetlenül átszökhetünk egy rejtett, titkokkal teli világba. Mindez azonban már a múlté.

Migránsok

Nem azt mondom, hogy ez a hely maga a Paradicsom. Nyugat-Európában jobban élnek az emberek, mint nálunk. Aki arrafelé megfordult már, a saját szemével győződhetett meg erről. Ott jobbak a kereseti lehetőségek, alacsonyabb a stressz, magasabb az életszínvonal. Persze, akadnak köztünk lelkes lokálpatrióták, akik szentül meg vannak győződve arról, hogy a Kárpát-medencénél nincs jobb hely a világon.

A legendák ahogyan születnek

Balla Zoltánnak
  
Gyerekkoromban imádtam focizni. A többi sportág nem nagyon érdekelt. Néha kimentem ugyan a Sportiskola kézilabda csapatának a mérkőzéseire, a Sétatér melletti salakpályára, de nem a játék kedvéért, hanem Dani bá osztályon felüli produkciója miatt. Nem egy szokványos figura volt az a kézilabdaedző, annyi szent! Ha a tanítványai kihozták a sodrából, az arcidege vadul rángatózni kezdett, majd transzba esett, s úgy ugrándozott a pálya szélén, mint egy született sámán szolgálatban, annyi különbséggel, hogy ő a szellemektől nem esőt vagy bő termést kért, hanem azt, hogy lépjenek azonnali intim kapcsolatba a rábízott fiatalok felmenőivel a lehető legliberálisabb pozíciókban. 

Subscribe to this RSS feed