Papp Attila Zsolt

Papp Attila Zsolt

Helikon: kiértékelték a diákpályázatot

A Helikon irodalmi folyóirat eredményt hirdet a középiskolások számára kiírt irodalmi tehetségkutató pályázatán. A beérkezett pályaművek alapján a nyertesek a következők:

I. díj: Gothár Tamás (jelige: Izmoskardvirágillat) – Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, 12. o., Csíkszereda
II. díj: Kovács Gabriella – Plugor Sándor Művészeti Líceum, 11. B. o., Sepsiszentgyörgy
III. Díj: Sárkány Tímea (jelige: Cseresznyevirágzás) – Bod Péter Tanítóképző, 12. o., Kézdivásárhely
Különdíj: Pataki-Péter Hanna (jelige: Gyapjas, illetve Plukito) – Márton Áron Gimnázium, 10. C. o., Csíkszereda
A díjazottak közül az első 700 lejes, a második 500 lejes, a harmadik 300 lejes, a különdíjas pedig 200 lejes pénzjutalomban részesül. A legsikerültebb pályaművek a folyóiratban A nagy Kilometrik hasábjain jelennek meg.

Helikon 2014. június/II.

László Noémi Nemzetelés című versével indít a Helikon június 25-i száma – a lapban Markó Béla, Bálint Tamás, Varga Melinda és Lovassy Cseh Tamás is versekkel jelentkezik, Jules Supervielle költeményeit Bréda Ferenc fordításában olvashatjuk. Minden úton mellé szegődtek a mesék: Simon Réka Zsuzsannáról van szó, a meseíróval Botházi Mária készített interjút. A nagy Kilometrikben Boér Tamás történetei kaptak helyet. A Kinematográf rovatból nem maradhatott ki az idei TIFF értékelése: a háromoldalas összeállítást Jakab-Benke Nándor és Papp Attila Zsolt jegyzi. Serestély Zalán Feltételes átkelés című verseskönyvéről Kecskés Tamás Hunor írt kritikát, Jakabffy Tamás pedig a Bizánc című új magyar nagyoperát méltatja.

Helikon 2014.június/I.

Papp Attila Zsolt A művészet örökös korszerűtlensége című írásával nyit a Helikon június 10-i száma. A lapban Benő Attila, Boda Edit, Simonfy József, Cseke Róbert és Pethő Lorand közöl verset, prózát Leena Krohn (fordította: Jankó Szép Yvette), Lászlóffy Csaba, Bene Zoltán és Tóth Mária tollából olvashatnak az érdeklődők.

Helikon 2014.május/I.

Az idén 85 éves Kányádi Sándort köszönti a Helikon május 10-i száma: a költőt László Noémi és Egyed Emese méltatja.  A nemrég elhunyt Gabriel García Márquezre emlékezik Szakács István Péter.  Az interjúrovatban Kubiszyn Viktorral beszélget Gondos Mária Magdolna. Verset Balázs Imre József, Varga László Edgár, Fazakas Géza, Ilyés Zsolt, prózát pedig Vári Fábián László és Borcsa Imola közöl. A lap publikálja Herta Müller írását a nyelvek közti átjárhatóságról. 

Helikon 2014.április/II.

Karácsonyi Zsolt Nem tehet mást: világít című írásával indít a Helikon április 25-i száma. A friss Prima Primissima-díjas Lackfi Jánost László Noémi faggatja költészetről, alkotásról, családról. A lapszám közli Ştefan Augustin Doinaş, Varga Borbála, Zsidó Piroska, Oláh András, Csávossy György és Csontos Márta verseit, valamint Szabó Imola Julianna és Nyerges Gábor Ádám prózai írásait.

Helikon 2014.április/I.

Részben tematikus lapszámmal jelentkezett a Helikon április 10-iki száma. Bánffy Miklós születésének 140. évfordulója alkalmából a lap Könczey Elemér tanulmányával indít, amelyben a polihisztor munkásságának kevésbé ismert vetületét tárgyalja, Bánffy Miklós, az eklektikus grafikus címmel. Ugyancsak a Bánffy-életmű egyik fehér foltját, az író halála után ötven évig kéziratban maradt regényének elemzését, a Milolut járja körül Dávid Gyula, míg Fried István egy, a Helikon Kiadó 2013-ban megjelent Bánffy-kötetének kapcsán a szerző kisregényeiről értekezik.

Helikon 2014.március/II.

Király László Sziklarajzok. Xanú című írásával indul a Helikon március 25-i száma. Az interjúrovatban Ferdinandy Györggyel beszélget Csender Levente. Sziveri János politikai költészetének társadalmi hátteréről közöl tanulmányt Sándor Zoltán, szintén a 60 éve született vajdasági költőt idézi meg André Ferenc írása a Ha polip szuszog Kolozsvárott című kétkötetes műről.

Papp Attila Zsolt versei

A bolygó nevet talál

Aki nevet ad a halott tengereknek
s néma városokban gyújtja meg a lámpát
– messze még az őszi, ismeretlen gyermek,
ott keres, ahol már senki sem talál rád.

Pokolba a régen elfelejtett névvel:
más kultúra készül, romjain a Délnek.
Közeledik csendben, gyanakodva kémlel,
figyeli a gyermek, miről is beszélnek.

Helikon 2014. március/I.

Borbély Szilárdtól búcsúzik a Helikon márciusi első számának címlapján Papp Attila Zsolt. A lapszámba Bálint Tamás készített interjút Murányi Sándor Olivérrel. Prózával Márton Evelin és Bonczidai Éva jelentkezik, Papp-Für János, Dimény Árpád, Fülöp György és Csíki András verset közöl. A lapban olvasható Kántor Lajos Fehér kakas, vörösbor című készülő könyvének részlete és Szőcs István esszéje, valamint kritikák és recenziók Marius Daniel Popescu, Kubiszyn Viktor, Serfőző Simon és Váradi B. László új kötetéről.

Helikon 2014.február/II.

László Noémi Nevetni ossziáni ködökben című írásával indul a Helikon februári második száma. Molnár Vilmossal Zsidó Ferenc beszélget, a Csíkszeredában élő író, a Székelyföld szerkesztője rövidprózát is közöl a lapban. Prózával továbbá Benedikt Wells, Serestély Zalán, Wastrmann István és Király Farkas jelentkezik, a költészetet Vári Csaba és Cseke Róbert képviseli. Pomogáts Béla Többségből kisebbség – kisebbségből szórvány címmel publikál tanulmányt, Szőcs István folytatja Képtelen jegyzeteit.

Subscribe to this RSS feed