Cseke Péter

Cseke Péter

Dsida Jenő, a Pásztortűz-szerkesztő

Dsida és a Pásztortűz viszonyát érdemes lenne egyszer részletekbe menően is feltárni – ajánlotta nemrég figyelmünkbe Dávid Gyula. Nem lehettem jelen Dsida Jenő összegyűjtött verseinek[1] kolozsvári bemutatóján, így a Székelyföld márciusi számában megjelent Reményik és Dsida című tanulmányából „vettem a lapot”.[2] Annál is inkább, mivel egy évtizeddel ezelőtt az Erdélyi Fiatalok kapcsán foglalkoztam már Dsidával,[3] az impozáns gyűjteményhez pedig – Láng Gusztáv kérésére – néhányat magam is felkutattam.  Ami ugyancsak „ráhangolt” a témára, az a Könyv, grafika, könyvművészet Erdélyben (1919–2011) című – ugyancsak lenyűgöző – Komp-Press-kiadvány volt.

Beke György enciklopédikus hungarológiája

A két világháború közötti időkben Ady, Móricz és Szabó Dezső szemlélete döntő módon meghatározta az értelmiségi pályára készülő fiatal nemzedékek tájékozódását az egész Kárpát-medencében. Eszméltető hatásukra maguk is arra keresték a választ, hogy a magyarság hol tévesztett utat, miért jutott trianoni sorsra; másrészt az foglalkoztatta őket: a szétszabdalt nemzet szellemi egységét miként lehetne megőrizni, hogy megtisztult önértéktudattal magát a nemzetet is újjá lehessen teremteni. Indulásakor Beke György ezt az örökséget jussolta. Merthogy eszmélkedésének idején Móricz Zsigmond és a népi írók vezérkara avatta be országos gondokba a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban; nagyszabású vállalkozásának ihletője, Orbán Balázs 1943-ban „adta a kezébe a tollat”…  

A hetvenéves Gálfalvi Györgyről

Egy műfaj „hadtörténetéről”

Még nem kérdeztem meg a szekuritátés dossziéival farkasszemet néző Gálfalvi Györgytől: milyen feljegyzéseket talált például 1989. június 20-ról. Azt sem tudakoltam: volt-e lelki ereje elmélyedni lehallgatásainak/megfigyeltetéseinek mintegy hatezer oldalnyi szövegvilágában? Biztosra veszem ugyanis, hogy előbb-utóbb megtalálja az aznap délelőtti telefon-beszélgetésünkről készített jelentést.  Amikor is jó sok idő múltán újra kéziratot sürgetett tőlem az Igaz Szó számára. „Magad is jól tudod, Gyurka – válaszoltam –, hogy bármit küldenék is, azt úgy sem közölhetnétek…” A bármi alatt persze nem akármit értettem. 

Subscribe to this RSS feed